top of page

Termeni si conditii
 

Website-ul https://www.shapebyjani.com este deținut și administrat de societatea Shape by Jani S.R.L., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Inregistrare 44613902, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J32/1426/2021, cu sediul în Șelimbăr, str. N.P.Brana, nr.63, ap. 20, jud. Sibiu.

Prezentele ,,Termeni și Condiții de utilizare’’ sunt aplicabili utilizării site-ului https://www.shapebyjani.com  (denumit în continuare Furnizor). Orice persoană care accesează acest website trebuie să citească Termenii și condițiile prezentate în continuare, înainte de accesarea informației de pe website, și trebuie să le accepte fără alte limitări sau rezerve. Furnizorul își rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga și/sau retrage în parte sau în întregime Termenii și condițiile.

In cazul în care nu acceptați Termenii și condițiile prezente, vă rugăm să nu mai accesați acest website. Considerăm că prin continuarea utilizării website-ului, confirmați că ați citit și acceptat în totalitate acești Termeni.

De altfel considerăm că a-ți acceptat Termenii și condițiile în momentul înregistrării unui cont și a-ți bifat căsuta respectivă.

Definiții

Utilizator  – orice persoană fizică ce accesează site-ul https://www.shapebyjani.com

Furnizor - https://www.shapebyjani.com  (Shape by Jani SRL)

Servicii - orice serviciu menționat pe website.

Programare - un formular electronic ce intervine ca formă de comunicare dintre Furnizor și Utilizator prin care cel din urmă își exprimă intenția de a beneficia de unul din serviciile oferite la o anumită dată și oră.

Copyright

Intregul conținut al acestui website, compus din texte, imagini, grafică, simboluri, scripturi, programe și alte date este proprietatea furnizorului și este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Excepție de la această regulă fac elementele și articolele de orice natură importate și preluate de la partenerii furnizorului.

Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept se pedepsește conform legilor în vigoare. Conținutul acestui website nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând dar nelimitându-se la forma electronică fără permisiunea anterioară scrisă a furnizorului.

Garanții și limitări privind utilizarea website-ului

Furnizorul nu oferă nici o garanție, expresă sau implicită, în ceea ce privește acest website. Tot ceea ce ține de acest website este oferit ca atare, atât timp cât este disponibil și fără o altă garanție.

Furnizorul nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care www.shapebyjani.com nu poate fi accesat de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale. Pentru eventualele erori în folosire apărute din cauza unor modificări, setări, upgrade-uri etc. făcute de societatea de hosting ne cerem scuze, dar întreaga responsabilitate îi revine gazdei.

Furnizorul își rezervă dreptul ca în orice moment să schimbe în parte sau în totalitate conținutul informațiilor prezentate pe site, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa acest site fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

Furnizorul nu face nici o referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul utilizatorilor și acest site. Acest website va fi accesat de bună voie, iar utilizatorii își vor asuma în mod irevocabil și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestui website.

Condiții comerciale

Furnizorul îsi rezervă dreptul de a adăuga sau modifica în orice moment conținutul serviciilor de pe website în funcție de schimbările ce au loc cu privire la produsele și serviciile comercializate.

Protecția datelor personale

Orice persoană care efectuează o programare online își furnizează voluntar datele personale și este de acord ca ele să fie prelucrate de Furnizor în condițiile detaliate în Politica de Confidențialitate.

Conform cerințelor noului Regulament al Uniunii Europene nr.679/2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, Shape by Jani S.R.L. se angajează să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

In vederea exercitării drepturilor legale, sau pentru orice alte solicitări legate de datele cu caracter personal prelucrate de Furnizor, vă puteți adresa societății noastre prin formularul pus la dispoziție în secțiunea Contact. Prezentul document face corp comun cu Politica de confidentialitate antemenționată, și nu poate fi privit și interpretat în mod separat de aceasta.

 

 

Termeni și condiții generale

Furnizorul se obligă să facă toate demersurile în vederea comunicării de informații corecte, complete și actualizate referitor la produsele afișate pe site.

Furnizorul nu poate garanta că www.shapebyjani.com, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise nu conțin erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari inerenți în condițiile operării în mediu virtual.

Furnizorul nu poate fi tras la răspundere dacă chitanțele trimise prin intermediul terților sunt în limba engleză. Totuși, la cererea directă a utilizatorilor, această chitanță poate fi tradusă și trimisă în limba română

Furnizorul își declină răspunderea pentru omisiunile sau inadvertentele care pot interveni în redactarea sau prezentarea informațiilor de pe site, inclusiv cele care provin din operațiuni care din considerențe tehnice nu se pot actualiza în timp real.

Utilizatorul folosește www.shapebyjani.com pe riscul propriu, societatea furnizoare fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

Destinatarul comerciant acționează pe riscul propriu, dacă a știut sau ar fi trebuit să știe, în concordanță cu practicile comerciale curente sau ca urmare a folosirii procedurilor convenite expres cu emitentul, ca informația conținută într-un mesaj electronic a fost alterată în timpul transmiterii sau prelucrării sale.

Niciuna dintre parțile contractuale nu poate fi trasă la raspundere pentru neexecutarea (totală/parțială) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră. Parțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

Furnizorul nu poate fi făcut răspunzător pentru nici o pierdere în situația în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termene și condiții ale contractului și ale celorlalte instrucțiuni menționate pe site. Furnizorul nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționarii site-ului. Furnizorul nu este responsabil pentru daune de orice fel pe care utilizatorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către societate a oricăreia din obligațiile sale și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor și serviciilor afișate pe site.

Limitarea răspunderii

Furnizorul nu își asumă nici un fel de responsabilități pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, speciale sau provenite ca urmare a unei consecințe legate în orice fel de accesul dvs. la site-ul www.shapebyjani.com, incluzând, fără a se limita la, orice pierdere sau pagubă cauzată de viruși ce vă pot afecta calculatorul sau datorită încrederii dvs. în informația provenită prin intermediul site-ului www.shapebyjani.com

Publicitatea

www.shapebyjani.com poate afișa în paginile sale reclame la produsele din oferta sa, precum și la produse ori servicii aparținând terților. Prin utilizarea www.shapebyjani.com și prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare ale acestuia și a Politicii de confidențialitate, vă exprimați în mod direct acceptul de a fi destinatarul acestor comunicări cu caracter comercial.

Modificarea regulamentului

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica acest regulament în orice moment în funcție de necesitățile economice proprii, prin urmare sunteți invitați să verificați acest regulament de fiecare dată când vizitați website-ul.

Forță majoră

In cazul în care utilizarea și executarea serviciilor sunt impiedicate total sau parțial sau împiedicate în mod semnificativ de circumstanțe care nu se află sub controlul parților, obligațiile ambelor părți sunt suspendate atâta timp cât circumstanțele sunt relevante și atâta timp cât aceste circumstanțe persistă. Este considerată o situație de forță majoră cazul în care se modifică legi speciale, reguli sau regulamente aplicabile utilizării sau prestării serviciilor furnizate, sau se adoptă noi reguli sau reglementări, iar acest lucru împiedica Furnizorul să actualizeze mecanismul tehnic al serviciilor afectate și / sau necesită o încetare totală sau parțială a accesului la servicii sau o parte din servicii pentru o perioadă limitată sau nedeterminată de timp.

Caz fortuit

Chiar dacă Furnizorul va utiliza metode adecvate pentru a asigura transmiterea sigură a informațiilor între Utilizator și Servicii, Utilizatorul recunoaște că Internetul este un sistem deschis și că Furnizorul nu poate garanta ca un terț nu poate sau nu va intercepta sau modifica datele în timpul transmisiei. Furnizorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru accesul, utilizarea sau alternarea neautorizată sau publicarea sau pierderea datelor. De asemenea, Furnizorul nu este responsabil pentru lipsa disponibilității serviciilor atunci când acest lucru este cauzat direct sau indirect de către Utilizator.

Jurisdicție

Prezentul document va fi interpretat, reglementat și interpretat în conformitate cu legile romane. Orice diferend sau dezacord care apare între părți va fi soluționat prin negocieri. Daca astfel de negocieri nu își vor găsi o soluție, oricare dintre părți poate cere ca dispută sa fie adusă în fața instanțelor competente din Sibiu.

 

Valabilitate

Prezentul document guvernează toate comunicările online dintre părți

.

Intregul acord

Nicio modificare sau renunțare la prezentul document nu va fi efectivă decât în scris poștă sau e-mail. Imposibilitatea Furnizorului de a-și exercita drepturile în temeiul prezentului document în orice moment pentru orice perioadă nu poate fi interpretat ca o renunțare la drepturi.

Clauze finale

In cazul în care o prevedere a prezentului document va fi declarată ilegală sau inaplicabilă, această prevedere va fi limitată sau eliminată în măsură minimă necesară, astfel încât, în alt mod, clauză să rămână în vigoare și efectivă.

Utilizatorul declara că:

a) a citit acest acord înainte de a utiliza serviciile Furnizorului;

b) a înțeles condițiile prezentului document;

c) semnează prezentul document în mod voluntar, prin utilizarea serviciilor.

Anchor 1
bottom of page